Как се пише: прословут или прослувут?

Правилно е да се пише прословут, също и прословута, прословуто, прословути.

Беше човек на средна възраст, много любезен и с прословутия трудноразбираем шотландски акцент.
Едни от най-добре запазените археологически находки от древността са Теракотената армия и прословутите египетски пирамиди.