Как се пише: прототипи или прототипове?

Двете форми за мн.ч. на прототип са дублетни и могат да се използват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на прототипи.

Френският физик, математик и изобретател Дени Папен е създател на едни от първите прототипи/прототипове на парната машина.
Георги Караславов не посочва прототипите/прототиповете на героите в романа си „Снаха“.