Как се пише: пунктуация или пунктоация?

Правилно е да се пише пунктуация. Думата е заета от руски – пунктуация.

Пунктуацията е съвкупност от препинателни знаци и правилата за тяхното поставяне.
Пунктуацията ти куца доста – това не са технически грешки, а чисто и просто неграмотно писане.