Как се пише: пускам или пущам?

В съвременната българска книжовната реч се употребява глаголът пускам.

Когато пускат парното, вентилите на радиаторите трябва да са отворени максимално.
Моля някой да ми каже как се пуска обява в сайта.
С всички сили се бореше да се откопчи, но стражът не го пускаше.