Как се пише: рамена или рамене?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч.

Зевс наказал титана Атлас да крепи небето на раменете/рамената си.
Мускулите на раменете/рамената и вратовете им се очертаваха, когато се привеждаха над греблата.