Как се пише: редки или рядки?

Правилно е да се пише редки.

Полицията разкри колекционер на яйца от редки видове птици.
Симптомите при слънчевата алергия са: зачервяване, сърбеж, отоци на изложените на слънце участъци, а в редки случаи – и по цялото тяло.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:
1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В редки не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: рядък (но редкия, редкият!), рядка, рядко.

Акациевият мед е рядък, но ароматен.
Тази година имам редкия шанс да посетя Австралия.
Валежите в Намибия са рядко явление.