Как се пише: реторичен или риторичен?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – реторичен/риторичен, също и реторична/риторична, реторично/риторично, реторични/риторични.

Каква е тази държава, в която дори премиерът не може да се опази от подслушване? Този реторичен/риторичен въпрос зададе в ефира на bTV омбудсманът Константин Пенчев.
Повишаването или понижаването на гласа в определени моменти е въздействащо реторично/риторично средство.