Как се пише: Римска империя или Римска Империя?

С главна буква се пише само първата дума – Римска империя, тъй като представлява съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име и не съдържа друго собствено име. Думата империя е съществително нарицателно.

Две язовирни стени, построени в Испания по времето на Римската империя, функционират и до днес.
Един от най-зловещите владетели в Римската империя е бил Нерон.
Кристоф Селариус смята, че Средновековието започва през 395 г. (с разделянето на Римската империя) и завършва през 1453 г. (с падането на Константинопол).