Кога се пише с и кога със?

 1. Предлогът със се употребява, когато следващата дума започва със звука с или з.
   
  със Сашо, със сол
  със зеленчуци, със загриженост

 2. Това правило важи и в случаите, в които думата след предлога е изписана с цифри.
   
  със 7-годишен срок, със 70% отстъпка

 3. Предлогът със се употребява и когато върху него пада логическото ударение.
   
  Със или без реформа, в българския театър главната роля е на режисьорите.
  Фирмата предлага бусове под наем за страната и чужбина със и без шофьор.

 4. В поезията се допуска употребата на със и без да са спазени горните условия.
   
  Ето татък край върбите екнаха пушкала скрити
  и вълни от кървав пламък срещнаха се гръд със гръд;
  сви се буря безпощадна, зазвънтя стомана хладна –
  кратка схватка и наново ескадроните летят…

  („Червените ескадрони“, Христо Смирненски)

 5. В останалите случаи се употребява предлогът с.

Правилата важат само за писмената реч.