Кога се пише в и кога във?

 1. Предлогът във се употребява, когато следващата дума започва със звука в или ф.
   
  във ваната, във Виена
  във фонтана, във фактурата

 2. Това правило важи и в случаите, в които думата след предлога е изписана с цифри.
   
  във II клас

 3. Предлогът във се употребява и когато върху него пада логическото ударение.
   
  Клубът по алпинизъм организира алпийски изкачвания във и извън България.
  Кутийките се поставят под кошерите и на пътеките на мравките във и покрай пчелина.

 4. В поезията се допуска употребата на във и без да са спазени горните условия.
   
  „Студено ли ти е?“ – попита
  и във прегръдка ме зави.
  До тебе доверчиво свита,
  разцъфнах цяла… И какви
  презморски птици в мен запяха!
  („На открито“, Блага Димитрова)

В останалите случаи се употребява предлогът в.

Правилата важат само за писмената реч.