Как се пише: събарям, съборя или сабарям, саборя?

Правилно е да се пише събарям, съборя. Думите имат представка съ- и корен -бар-/-бор-.

Телефонната палата се събаря, за да започне строеж на нова луксозна жилищна сграда.
Бурният вятър и проливният дъжд събориха дървета в цяла Пазарджишка област.