Как се пише: съкровено или съкровенно?

 • Правилно е да се пише с едно нсъкровено.
   
  Явно не съм слушала достатъчно, щом Дядо Коледа не пожела да изпълни това мое съкровено желание.
  За него религията била нещо прекалено‎ съкровено.

 • За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. Прилагателното съкровен не завършва на -нен, следователно в другите форми се пише едно нсъкровеният, съкровения, съкровена, съкровено, съкровени.
   
  Човек се чуди кое е цитат и кое – твоя съкровена мисъл.
  Заради кариерата героят в пиесата трябва да загърби съкровени ценности като любовта, семейството и приятелството.

 • Думата съкровено се пише с едно н и когато представлява наречие.
   
  Имате ли съкровено пазени тайни?
  Бяха водили битката твърде‎ съкровено, виждайки душата на другия окъпана в омраза.