Пише ли се запетая пред израза само и само да?

Пунктуацията на изреченията с този израз не е уредена специално. Въпреки че само и само да не фигурира като сложен съюз в официални източници, съветваме ви да поставяте запетая пред него, тъй като свързва две прости изречения в сложно. Със съюза се въвежда подчинено обстоятелствено изречение за цел.

Готов беше на всичко, само и само да го оставят на мира.
Двамата удължаваха разговора, само и само да отложат неизбежната раздяла.