Кога се пише запетая при тъй като?

 1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с тъй като, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.
   
  Американският град Бъфорд е уникален, тъй като има един-единствен жител.
  Еспресото се пие бързо, тъй като е най-ароматно в продължение на две-три минути след приготвянето му.
  Тъй като е лесносмилаем от организма,
  грисът е подходящ за приготвяне на бебешки каши.
  Много внимателно, тъй като не познаваше терена, направи крачка напред и попадна в клопка.

 2. Пред тъй като НЕ се пише запетая в следните основни случаи:
   
  2.1. Когато непосредствено пред съюза тъй като има неударен едносричен съюз и двата въвеждат различни прости изречения.
   
  Слушахме обясненията на местните хора и тъй като не разбирахме езика им, само кимахме.
   
  2.2. Когато пред тъй като стои отрицателната частица не или уточняваща дума или израз (тъкмо, именно, единствено, само и под.).
   
  Онлайн платформите за наемане на квартири предлагат по-изгодни условия именно тъй като за тях не важат всички регистрационни, разрешителни и контролни режими, които са в сила за хотелите.