Пише ли се запетая при съответно?

 1. Думата съответно е наречие и употребата ѝ НЕ налага поставянето на запетая.
   
  Силвия Стефанова и Виолета Тотева заеха съответно второ и трето място в генералното класиране при жените.
  Законът бе променен през април и тогава съответно бяха задвижени замразените до този момент проекти.

 2. Ако обаче по силата на определени правила трябва да се постави запетая, тя се пише. Ето някои случаи:
   
  2.1. Когато съответно въвежда обособена част*, тя се огражда със запетаи.
   
  Тялото на водните гъби е изградено от два пласта – ектодерма и ендодерма, съответно външен и вътрешен.
  Песента започва с китарите на Рудолф Шенкер и Матиас Ябс, съответно китара и ритъм китара, и продължава с Клаус Майне – вокала на групата.

   
  2.2. Когато съответно се окаже на границата на две прости изречения в рамките на сложното, те се разделят със запетая.
   
  Моят баща и майката на Влади са брат и сестра, съответно ние с Влади сме първи братовчеди.
  В екипа имаме проблем, съответно трябва да го решим.

_______________
* Обособени са тези поясняващи части на простото изречение, които имат известна интонационна и смислова самостоятелност и не са негова задължителна смислова и структурна съставка. Ако обособената част се изключи, изречението запазва своя смисъл и остава граматически издържано.