Как се пише: сарказъм или сърказъм?

Правилно е да се пише сарказъм. Думата е заета чрез френски (sarcasme) от гръцки (σαρκασμός).

Ето защо иронията, насмешката и сарказмът са словесни оръжия, които – ако не бъдат използвани с пределна пестеливост – рано или късно се стоварват обратно върху главата на притежателя си. (Златко Енев)
Остави сарказма, гледай повторението на мача и преброй колко чисти положения изпусна твоят прехвален отбор!

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 566.
  • Речник на чуждите думи в българския език. Състав. М. Филипова-Байрова и др. С., БАН, 1982, с. 759.

Публикувано на

Категория: А или Ъ, Правопис, Чужди думи

Етикети: ,