Как се пише: словесна, словесно, словесни или словестна, словестно, словестни?

Правилно е да се пише словесна, словесно, словесни, словесният, словесния. Проверка на правописа при групите от съгласни -сн-/-стн- се прави с такава форма на думата или със сродна дума, в която след съмнителната съгласна стои гласна: словесна/словестна – словесен, няма т, следователно се пише словесна. Но: прелесна/прелестна – прелестен, прелести, има т, следователно се пише прелестна.

Психологът Албърт Мерабиън установява, че 7% от общото въздействие на едно послание е словесно (само думи), 38% – вокално (височината на гласа, интонацията и други звукови характеристики) и 55% – несловесно.

Ето защо иронията, насмешката и сарказмът са словесни оръжия, които – ако не бъдат използвани с пределна пестеливост – рано или късно се стоварват обратно върху главата на притежателя си. (Златко Енев)