Как се пише: състои се или състой се?

Правилно е да се пише състои се – форма за 3 л. ед.ч. сег. време, също и ще се състои – форма за 3 л. ед.ч. бъд. време.

Управителният съвет се състои от трима членове, включително изпълнителния директор.
Молекулата на въглеродния диоксид се състои от един атом въглерод и два атома кислород.
На 22 септември в Стара Загора ще се състои общоградско честване на Деня на независимостта.

Теоретично съществува и граматична форма състой се – за 2 л. ед.ч. повелително наклонение (заповедна форма), но тя няма реална употреба.