Как се пише: сбор или збор?

Правилно е да се пише сбор, мн.ч. сборове. Тази дума има представка с- и корен -бор, които се пишат по един и същи начин, независимо от изговора им.

Важен въпрос за клуба е да организираме сбор през месец юни.
Сборът на две положителни числа е положително число.
Митническите органи изчисляват и обезпечават митните сборове, определени при внос, износ или транзит на стоки.