Пише ли се запетая при считано от?

 • Само по себе си словосъчетанието считано от НЕ налага употреба на запетая.
   
  Временното прилагане на споразумението ще бъде считано от 1 август 2019 г.
  Ако прекратяването на договора е считано от 5 март, трудовият стаж е 8 месеца и 11 дни.

 • Когато със словосъчетанието считано от се въвежда обособена част*, тя се огражда със запетаи.
   
  Валидността на подадените оферти е 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаването им.
  Считано от днес, всички клиенти ще бъдат посрещани в офисите ни с предварителна уговорка.
  Със заповед на директора на РЗИ, считано от 21.03.2020 г., се отменя по-ранна заповед от 08.03.2020 г.

 • Ако пред обособена част, въведена със считано от, има едносричен съюз (а, но, че, и), между тях не се поставя запетая.
   
  Уведомяваме Ви, че считано от 01.05.2019 г., влизат в сила промени в тарифата за физически лица.

_______________
* Обособени са тези поясняващи части на простото изречение, които имат известна интонационна и смислова самостоятелност и не са негова задължителна смислова и структурна съставка. Ако обособената част се изключи, изречението запазва своя смисъл и остава граматически издържано.