Как се пише: шериат или шариат?

Правилно е да се пише шериат. Думата е заета от арабски чрез турски – şeriat.

Шериатът е съвкупност от правови, морални и религиозни норми на исляма, които обхващат всички страни на живота на ортодоксалните мюсюлмани.
Иранският аятолах Макарем Ширази се обяви срещу високоскоростния интернет и мобилното сърфиране, които били „против шериата“.