Как се пише: що-годе, щогоде или що годе?

 • Това наречие се пише полуслято – що-годе.
   
  Холът не е голям и е що-годе светъл.
  Мерцедесът върви що-годе добре, но цената ми се струва висока.

 • Наречията и неопределителните местоимения, образувани с частиците еди, годе и що, се пишат полуслято.
   
  еди-къде, еди-що, току-що, кой-годе