Как се пише: току-що, токущо или току що?

 • Това наречие се пише полуслято – току-що.
   
  Току-що се наложи спешно да пропътувам около 50 км извън Пловдив.
  Апартаментът се продава след току-що направен основен ремонт.

 • Наречията и неопределителните местоимения, образувани с частиците еди, годе и що, се пишат полуслято. Полуслято се пишат и наречията с първа съставна част току.
   
  еди-що, еди-кой, кой-годе, що-годе, току-така, току-виж