Как се пише: скоростомер или скоростометър?

Правилно е да се пише скоростомер, мн.ч. скоростомери.

Това е универсален дигитален скоростомер за превозни средства, който изчислява скоростта посредством връзка с GPS сателити.
Механичните скоростомери имат просто устройство и са надеждни, но често дават големи грешки.