Как се пише: след като или следкато?

Това е сложен съюз, който се пише разделно – след като.

След като се върнахме от водопада, пак нарамихме тежкия товар на плещите си.
Животът в семейството коренно се променя, след като се появи бебето.