Кога се пише запетая при след като?

След като представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното.

 1. Основните случаи, в които се пише запетая при след като, са следните:
   
  1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено със след като, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.
   
  А лодкарят, след като дълго отказвал, най-сетне взел Гилгамеш със себе си.
  След като приготвим товара, трябва да го транспортираме възможно най-бързо.
  Част от пътуващите научиха за фалита на авиокомпанията, след като дойдоха на софийското летище.

   
  1.2. Когато непосредствено пред след като има многосричен съюз, въвеждащ друго просто изречение, двата съюза се разделят със запетая.
   
  Точно такива плодове са най-подходящи за замразяване, защото, след като се размразят, почти не променят формата и вкуса си.
  По обяд корабът трябваше да пристигне в Аликанте, затова, след като се върнахме в кабината, седнахме да начертаем на картата маршрута на разходката ни.

 2. Пред след като не се пише запетая в следните основни случаи:
   
  2.1. Когато непосредствено пред съюза след като има неударен едносричен съюз и двата въвеждат различни прости изречения.
   
  Постепенно обаче Мицо Асен губи надмощието си и след като Никея и България сключват договор против него през 1260 г., той е изтласкан в Месемврия.
   
  2.2. Когато пред след като стои отрицателната частица не или уточняваща дума или израз (само, едва, именно, чак, дори и под.).
   
  От консултация с адвокат има смисъл не след като подпишеш договора, а преди това.
  Дезактивирането на един акаунт е възможно едва след като попълните обемен въпросник.
  Прекратяването на лекарствата може да стане само след като острата фаза на болестта е приключила.

   
  Изключение обаче се прави само за отварящата запетая; затварящата трябва да се пише.
   
  Дори след като ресторантът на Йохана се сдобива със славата на новото бижу на Виена, тя не може да забрави Оливър и своята малка селска странноприемница.
 3.  
  2.3. Когато пред след като има дума или словосъчетание, означаващо период от време (секунда, няколко минути, три часа, година и под.). Тези случаи не са регламентирани, но ви съветваме да не поставяте запетая.
   
  Полицията е пристигнала три минути след като е получен сигнал за инцидента.