Кога се пише запетая при след като?

След като представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното.

 1. Основните случаи, в които се пише запетая при след като, са следните:
   
  1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено със след като, се отделя със запетая/запетаи.
   
  Част от пътуващите научиха за фалита на авиокомпанията, след като дойдоха на софийското летище.
  След като приготвим товара, трябва да го транспортираме възможно най-бързо.
   
  А лодкарят, след като дълго отказвал, най-сетне взел Гилгамеш със себе си.

  (Простото изречение след като дълго отказвал е вмъкнато в простото изречение А лодкарят, … , най-сетне взел Гилгамеш със себе си и затова се огражда с две запетаи.)
   
  Председателят прекъсва заседанието, след като това бъде поискано, и определя продължителността на прекъсването.
  (Простото изречение след като това бъде поискано се огражда с две запетаи, защото е вмъкнато между други две прости изречения, свързани със съюза и, и пояснява първото просто изречение: Председателят прекъсва заседанието, (кога го прекъсва?), и определя продължителността на прекъсването.)
   
  1.2. Когато непосредствено пред след като има многосричен съюз, двата съюза се разделят със запетая.
   
  Точно такива плодове са най-подходящи за замразяване, защото, след като се размразят, почти не променят формата и вкуса си.
  По обяд корабът трябваше да пристигне в Аликанте, затова, след като се върнахме в кабината, седнахме да начертаем на картата маршрута на разходката ни.

 2. Пред след като НЕ се пише запетая в следните основни случаи:
   
  2.1. Когато непосредствено пред съюза след като има едносричен съюз (и, че, а, но), между тях НЕ се поставя запетая.
   
  Постепенно обаче Мицо Асен губи надмощието си и след като Никея и България сключват договор против него през 1260 г., той е изтласкан в Месемврия.
   
  2.2. Когато пред след като стои отрицателната частица не или уточняваща дума или израз (само, едва, именно, чак, дори и под.).
   
  От консултация с адвокат има смисъл не след като подпишеш договора, а преди това.
  Дезактивирането на един акаунт е възможно едва след като попълните обемен въпросник.
  Прекратяването на лекарствата може да стане само след като острата фаза на болестта е приключила.

   
  ► Изключение обаче се прави само за отварящата запетая; затварящата трябва да се пише.
   
  Дори след като ресторантът на Йохана се сдобива със славата на новото бижу на Виена, тя не може да забрави Оливър и своята малка селска странноприемница.
   
  2.3. Когато пред след като има дума или словосъчетание, означаващо период от време (секунда, няколко минути, три часа, година и под.). Тези случаи не са регламентирани, но ви съветваме да не поставяте запетая.
   
  Полицията е пристигнала три минути след като е получен сигнал за инцидента.