Как се пише: собственоръчен, собствено-ръчен или собствено ръчен?

 • Правилно е да се пише слято – собственоръчен, също и собственоръчна, собственоръчно, собственоръчни.
   
  Всички дипломи, издадени от СУ „Св. Климент Охридски“ след 2009 г., са с положен собственоръчен подпис на ректора или на заместник-ректора.
  Предлагаме ви 14 коледни украшения, които може да направите собственоръчно.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка пояснява втората – причастие, и двете образуват смислово единство.
   
  долупосочен, гореозначен, англоговорещ, металорежещ