Как се пише: социалноосигурителен, социално-осигурителен или социално осигурителен?

 • Правилно е да се пише слято – социалноосигурителен, също и социалноосигурителна, социалноосигурително, социалноосигурителни.
   
  В сайта на НОИ всеки може да направи справка за здравноосигурителния и социалноосигурителния си статус.
  Проучване на Европейската комисия потвърждава, че мигрантите не са бреме за социалноосигурителните системи на приемащите страни.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете части образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим

Забележка: Правописът на думата не е нормиран изрично.