Как се пишат названията на специалностите – с малка или с главна буква; с кавички или без кавички?

 • Когато не са придружени от категоризираща дума, названията на специалностите и професионалните направления се пишат с малка буква и без кавички.
   
  Завършила съм културология в СУ „Св. Климент Охридски“.
  Оценките от държавния изпит на студентите по информатика и компютърни науки ще се нанасят на 15.07.2019 г. в зала 325.

 • Когато пред названието на специалността или професионалното направление има категоризираща дума, то се пише с главна буква и се огражда с кавички.
   
  Завършила съм специалност „Културология“ в СУ „Св. Климент Охридски“.
  Оценките от държавния изпит на студентите от направление „Информатика и компютърни науки“ ще се нанасят на 15.07.2019 г. в зала 325.
  За магистратура по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт” могат да кандидатстват завършилите висше образование по медицина, стоматология, фармация, икономика и право.