Как се пише: спецификация или спесификация?

Правилно е да се пише спецификация, мн.ч. спецификации. Думата е заета чрез руски (спецификация) или немски (Spezifikation) от средновековнолатински (specificatio).

През 2008 г. е представена спецификацията USB 3.0 Super Speed, която би трябвало да предлага скорост на трансфер 5 Gbit/s.
Техническите спецификации са неизменна част от договорните документи, съпътстващи всеки търг за изграждане на пътен обект.