Как се пише: станции или станций?

Правилно е да се пише станции – форма за мн.ч. на станция. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва с .

Системата може да бъде надстройвана до напълно компютризирана, интегрирана лаборатория с множество работни станции.
Започнаха да пристигат многобройни писма, носещи щемпелите на пощенски станции от всички краища на страната.