Как се пише: стандарт или стандард?

Правилно е да се пише стандарт. Правописът на думата може да се провери с формата за мн.ч. – стандарти. Думата е заета от английски (standard) чрез руски (стандарт).

ISO 14001 е международният стандарт за системи за управление на околната среда.
Целият екип на фирмата е обединен около общата цел да наложи нов стандарт в отношението към потребителите.