Как се пише: страстна, страстно, страстни или страсна, страсно, страсни?

Правилно е да се пише страстна, страстно, страстни, страстният, страстния. Проверка на правописа при групите от съгласни -стн-/-сн- се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: страстна/страсна – страстен, страсти, има т, следователно се пише страстна. Но: прекрастна/прекрасна – прекрасен, красив, няма т, следователно се пише прекрасна.

През Страстната седмица християните съпреживяват Христовите страдания.
Обичаше го страстно, почти до полуда.
Страстните французи подаряват на Свети Валентин скъпи бижута на любимата си.