Как се пише: сублимен или сюблимен?

Правилно е да се пише сублимен, също и сублимна, сублимно, сублимни. Думата има латински корени – sublimis.

В този сублимен момент България има нужда от доблестни родолюбци.
Тук, драги читателю, присъстваме на една сублимна сцена на свята тържественост.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 599.
  • Речник на чуждите думи в българския език. Състав. М. Филипова-Байрова и др. С., БАН, 1982, с. 823.

Публикувано на

Категория: Правопис

Етикети: ,