Как се пише: суверенна, суверенно, суверенни или суверена, суверено, суверени?

Правилно е да се пише с двойно нсуверенна, суверенно, суверенни, суверенният, суверенния. За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен (суверенен) и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н.

Суверенният статут на Малтийския орден е признат от множество страни и организации, сред които е и ООН.
Конфедерацията е съюз на суверенни държави, които запазват много по-голяма самостоятелност, отколкото при федерацията.