Кога се употребява свой и кога – негов, неин, техен?

Когато подлогът в изречението е различен от аз, ние, ти, вие (т.е. се говори в 3 л. ед. или мн.ч.), се употребяват различни местоимения за означаване на притежание:

 • Ако нещо е притежание на подлога, задължително се употребява възвратното притежателно местоимение свой (своя, свое, свои), кратка форма – си.
   
  Великобритания съкращава своята армия, за да спести средства.
  (А не: Великобритания съкращава нейната армия, за да спести средства.
  Великобритания
  – подлог; армия – на Великобритания)

  Всеки ден милиони жени използват самобръсначка върху своята нежна кожа.
  (А не: Всеки ден милиони жени използват самобръсначка върху тяхната нежна кожа.
  жени
  – подлог; кожа – на жените)

  Премиерът вече заяви намеренията си за втори мандат.
  (А не: Премиерът вече заяви намеренията му за втори мандат.
  премиерът – подлог; намеренията – на премиера)

  Момъкът оседлал своя кон и потеглил към далечното царство.
  (А не: Момъкът оседлал неговия кон и потеглил към далечното царство.
  момъкът – подлог; кон – на момъка)

 • Ако нещо е притежание на лице (субект), различно от подлога, се употребяват притежателните местоимения негов, неин, техен (негова, негово, негови; нейна, нейно, нейни; тяхна, тяхно, техни), кратки форми – му, ѝ, им. Това правило не е формулирано в посочения източник.
   
  Джеймс внимателно следеше каубоя и всяко негово движение.
  (Джеймс – подлог; каубоя – друго лице; движение – на каубоя)

  През едно малко прозорче Ваня зърна сестра си и нейните съученици.
  (Ваня – подлог; сестра – друго лице; съученици – на сестрата)

  Служителите във фирмата винаги се съобразяват с клиентите и с техните желания.
  (служителите – подлог; клиентите – други лица; желания – на клиентите)