Как се пише: свястна или свестна?

Правилно е да се пише свястна, също и свястно.

Някой може ли да ми препоръча свястна външна звукова карта за лаптоп?
Вече и аз мога да се похваля със свястно портфолио.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В свястна и свястно са изпълнени и трите условия, затова се пише я.

Във формите за м.р. и мн.ч. я се променя в е, защото не е изпълнено второто условие: свестен, свестни.

На душа лежат спомени тежки,
злобна ги памет често повтаря,
в гърди ни любов, ни капка вяра,
нито надежда от сън мъртвешки
да можеш свестен човек събуди!
Свестните у нас считат за луди,
глупецът вредом всеки почита…
(„Борба“, Христо Ботев)