Пише ли се запетая при като че ли?

Когато като че ли е употребено като вметната част, НЕ се поставя запетая.   Преди като че ли имаше повече човещина. Стоковите пазари като че ли игнорират реалните пазарни рискове. Основният ни опонент като че ли разчита на амнезията на избирателите в тази кампания. Когато като че ли е употребено като съюз, въвеждащ подчинено изречение, това изречение […]

Как се пише: като че ли, като чели, каточе ли или каточели?

Правилно е да се пише като три отделни думи – като че ли. Преди като че ли имаше повече човещина. Изведнъж се почувства страшно уморен, като че ли достигнал предела на силите си. Колко горд бе, когато в жестока битка той се наложи като водач и поведе останалите вълци, като че ли винаги е бил такъв.