Пише ли се запетая при като че ли?

 1. Когато като че ли е употребено като вметната част, НЕ се поставя запетая.
   
  Преди като че ли имаше повече човещина.
  Стоковите пазари като че ли игнорират реалните пазарни рискове.
  Основният ни опонент като че ли разчита на амнезията на избирателите в тази кампания.

 2. Когато като че ли е употребено като съюз, въвеждащ подчинено изречение, това изречение се огражда със запетаи.
   
  Вървяха спокойно, като че ли нищо особено не беше се случило, и се наслаждаваха на топлите слънчеви лъчи.
  Колко горд бе, когато в жестока битка той се наложи като водач и поведе останалите вълци, като че ли винаги е бил такъв.

 3. Когато като че ли е в началото на обособена част, тя се огражда със запетаи.
   
  Сега, като че ли съвсем отчаян, се беше вкопчил в последната възможност.