Как се пише: дългоочакван, дълго-очакван или дълго очакван?

Правилно е да се пише слято – дългоочакван, също и дългоочаквана, дългоочаквано, дългоочаквани.   Скоро ще започне дългоочакваният основен ремонт на няколко основни улици в града. Така се радва само човек, на когото му се е случило нещо дългоочаквано. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората – […]

Как се пише: кръвнозахарен, кръвно-захарен или кръвно захарен?

Това прилагателно име се пише слято – кръвнозахарен, също и кръвнозахарна, кръвнозахарно, кръвнозахарни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – кръвна захар. Кръвнозахарният профил дава информация за нивото на кръвната захар в различни часове от деня. Голяма част от хората с диабет поддържат по-високо кръвнозахарно ниво поради страха си от […]

Как се пише: съфинансиране или съ-финансиране?

Правилно е да се пише съфинансиране. В тази дума съ- е представка, а представките не се отделят с дефис (малко тире). В Куманово бяха подписани споразумения за съфинансиране на проекти за трансгранично сътрудничество с България. Министерството предлага националното съфинансиране по големите инфраструктурни проекти да бъде 50%.

Как се пише: административнопроизводствен или административно-производствен?

Това прилагателно име се пише слято – административнопроизводствен, също и административнопроизводствена, административнопроизводствено, административнопроизводствени, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – административно производство. Както материалноправните основания за контрол, така и административнопроизводствената процедура, в т.ч. и процесуалната легитимация на страните, се определят в ЗУТ. Съдът е приел, че при издаване на обжалвания […]

Как се пише: вицешампион, вице-шампион или вице шампион?

Правилно е да се пише слято – вицешампион, мн.ч. вицешампиони, защото това е сложно съществително име, чиито съставни части са от чужд произход и първата не се употребява като самостоятелна дума в българския език. Олимпийският вицешампион от Токио спечели титлата в спринта на 100 метра на Световното първенство по лека атлетика в Юджийн, САЩ. Вицешампионите […]

Как се пише: стопроцентов, сто-процентов или сто процентов?

Това сложно прилагателно име се пише слято – стопроцентов, също и стопроцентова, стопроцентово, стопроцентови, тъй като е образувано от едносъставно числително име (изразено с една дума) и съществително име – сто процента. Според централния защитник съдията е подминал стопроцентова дузпа в края на мача. Само победата ни осигурява стопроцентово участие в следващия етап на надпреварата.

Как се пише: тюрлюгювеч, тюрлю-гювеч или тюрлю гювеч?

Правилно е да се пише слято – тюрлюгювеч, защото това е сложно съществително име, чиито съставни части са от чужд произход и първата от тях не се употребява като самостоятелна дума в българския език. Думата е заета от турски – türlügüveç. В рецептата за тюрлюгювеч, която използвам, освен задължителните зеленчуци има и телешко месо. Опитах […]

Как се пише: проактивен или про-активен?

Правилно е да се пише слято – проактивен, също и проактивна, проактивно, проактивни, тъй като про- е представка в думата. Правописът на думата не е нормиран изрично. Проактивните хора са ценни за бизнеса, защото имат ясно изразен стремеж да учат и да се развиват. Политиката на каталитичната държава (термин, въведен от Майкъл Линд) е не […]

Как се пише: киберотбрана, кибер-отбрана или кибер отбрана?

Правилно е да се пише слято – киберотбрана, защото това е сложно съществително име, чиито съставни части са от чужд произход и първата не се употребява като самостоятелна дума в българския език. Норвежкото правителство обяви, че деблокираните средства ще се използват за засилване на разузнаването и киберотбраната. Европейската комисия предлага да се създаде Център за […]

Как се пише: училище интернат или училище-интернат?

Това съчетание от две съществителни имена се пише разделно – училище интернат, защото първото може да се членува: училището интернат. Възпитателно училище интернат „Ангел Узунов“ е за малолетни над 8-годишна възраст и непълнолетни, извършили противообществени прояви. Днес училището интернат „Съмърхил“ в градчето Лайм Реджис, Югозападна Англия, продължава да възпитава чрез свобода и да образова деца […]