Как се пише: организационно-управленски или организационно управленски?

Правилно е да се пише полуслято – организационно-управленски, също и организационно-управленска, организационно-управленско. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки…