Как се пише: вещноправен или вещно-правен?

Това прилагателно име се пише слято – вещноправен, също и вещноправна, вещноправно, вещноправни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – вещно право. Според ответниците сделката е перфектна, породила е вещноправното си действие и с нея те са станали собственици на процесния имот. Адвокатската кантора има опит в решаването на съдебни […]

Как се пише: PCR тест или PCR-тест?

Правилно е да се пише разделно – PCR тест, мн.ч. PCR тестове, защото това е съчетание от абревиатура и съществително име.   Вероятността за фалшиво отрицателен PCR тест за коронавирус е между 3 и 5%, заяви главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Всички PCR тестове за коронавирус на персонала на детската градина са отрицателни. Разделно се […]

Как се пише: гел лак, геллак или гел-лак?

Правилно е да се пише разделно – гел лак, или слято – геллак. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято. За да си направите хубав маникюр с гел лак/геллак в домашни условия, са необходими търпение, […]

Как се пише: общо взето или общо-взето?

Правилно е да се пише разделно – общо взето, тъй като няма основание, на което да се пише полуслято. В този филм историята се върти, общо взето, около исторически факти. Общо взето, останахме доволни от екскурзията до Дания.

Как се пише: литиевойонен, литиево-йонен или литиево йонен?

Това прилагателно име се пише слято – литиевойонен, също и литиевойонна, литиевойонно, литиевойонни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – литиеви йони. С едно зареждане на литиевойонния акумулатор мотоциклетът може да измине 259 км. Обикновено електромобилите се захранват от литиевойонни батерии.

Как се пише: ден днешен или ден-днешен?

Правописът на това съчетание не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно – ден днешен, тъй като няма правило, въз основа на което да се пише полуслято (с тире). И до ден днешен замъкът е все така красив и величествен. Владислав Иванов призна, че до ден днешен му е тежко за решението да […]

Как се пише: учебно-възпитателен или учебновъзпитателен?

Правилно е да се пише полуслято – учебно-възпитателен, също и учебно-възпитателна, учебно-възпитателно, учебно-възпитателни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно смислово отношение помежду си (учебен и възпитателен). В училището се проведе дискусия на тема „Родителите – помощници или партньори в учебно-възпитателния процес“. Заместник-директорът по учебната част отговаря предимно за учебно-възпитателната и […]

Как се пише: трансевропейски, транс-европейски или транс европейски?

Правилно е да се пише слято – трансевропейски, също и трансевропейска, трансевропейско. Сложните думи с първа съставка транс се пишат слято. През територията на България минават три трансевропейски коридора. Най-голямото притеснение за бизнеса в сегашните условия на пандемия е трансевропейското придвижване на стоки и суровини.

Как се пише: очи-череши или очи череши?

Правилно е да се пише полуслято – очи-череши.   „Очи-череши“ е казал народът ни и е имал право – красотата на женските очи е несравнима. Полуслято се пишат фразеологизми, които представляват сравнения, състоящи се от две съществителни имена.   гайтан-вежди, снага-топола

Как се пише: вътрешноквалификационен, вътрешно-квалификационен или вътрешно квалификационен?

Това прилагателно име се пише слято – вътрешноквалификационен, също и вътрешноквалификационна, вътрешноквалификационно, вътрешноквалификационни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – вътрешна квалификация. Вътрешноквалификационната дейност на педагогическите специалисти в детската градина ще се отчита с квалификационна карта. За повишаване на компетентността на учителите се използват както вътрешноквалификационни, така и извънучилищни форми. Забележка: […]