Как се пише: заместник-ръководител, заместник ръководител или заместникръководител?

Това сложно съществително име се пише полуслято – заместник-ръководител, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото;…

Как се пише: физико-математически или физикоматематически?

Правилно е да се пише полуслято – физико-математически, също и физико-математическа, физико-математическо. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки…

Как се пише: постдигитален, пост-дигитален или пост дигитален?

Правилно е да се пише слято – постдигитален, също и постдигитална, постдигитално, постдигитални. Терминът постдигитален често се използва в съвременните…

Как се пише: черепно-мозъчен, черепномозъчен или черепно мозъчен?

Правилно е да се пише полуслято – черепно-мозъчен, също и черепно-мозъчна, черепно-мозъчно, черепно-мозъчни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито…