Как се пише: помощник-режисьор, помощник режисьор или помощникрежисьор?

Това сложно съществително име се пише полуслято – помощник-режисьор, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото;…

Как се пише: източноправославен, източно-православен или източно православен?

Това прилагателно име се пише слято – източноправославен, също и източноправославна, източноправославно, източноправославни, тъй като е образувано от съчетание на…

Как се пише: пенсионноосигурителен, пенсионно-осигурителен или пенсионно осигурителен?

Правилно е да се пише слято – пенсионноосигурителен, също и пенсионноосигурителна, пенсионноосигурително, пенсионноосигурителни.   В Австрия общата пенсионноосигурителна система е…