Как се пише: църковно-религиозен, църковнорелигиозен или църковно религиозен?

Правилно е да се пише полуслято – църковно-религиозен, също и църковно-религиозна, църковно-религиозно, църковно-религиозни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито…

Как се пише: вътрешноорганизационен, вътрешно-организационен или вътрешно организационен?

Това прилагателно име се пише слято – вътрешноорганизационен, също и вътрешноорганизационна, вътрешноорганизационно, вътрешноорганизационни, тъй като е образувано от съчетание на…

Как се пише: спортно-елегантен, спортноелегантен или спортно елегантен?

Това прилагателно име се пише полуслято – спортно-елегантен, също и спортно-елегантна, спортно-елегантно, спортно-елегантни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито…