Как се пише: ядрено-магнитен, ядреномагнитен или ядрено магнитен?

Правилно е да се пише полуслято – ядрено-магнитен, също и ядрено-магнитна, ядрено-магнитно, ядрено-магнитни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито…

Как се пише: вътрешнозаводски, вътрешно-заводски или вътрешно заводски?

Правилно е да се пише слято – вътрешнозаводски, също и вътрешнозаводска, вътрешнозаводско.   Работниците, които са ангажирани с поддръжката и…