Как се пише: заместник-секретар, заместниксекретар или заместник секретар?

Това сложно съществително име се пише полуслято – заместник-секретар, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото;…

Как се пише: социалнозначим, социално-значим или социално значим?

Правилно е да се пише слято – социалнозначим, също и социалнозначима, социалнозначимо, социалнозначими.   Захарният диабет е хронично социалнозначимо заболяване,…

Как се пише: административнопроцесуален или административно-процесуален?

Това прилагателно име се пише слято – административнопроцесуален, също и административнопроцесуална, административнопроцесуално, административнопроцесуални, тъй като е образувано от съчетание на…