Как се пише: час-два; час, два или час два?

Когато означава приблизителен период от време, се пише полуслято – час-два.   Остават ни час-два път – зависи колко е натоварено движението. Родителите ми са възрастни и всеки ден отивам за час-два, за да ги нагледам и да помогна в домакинството. Когато има изброяване, се пише със запетая.   Важното беше да накарат куриера да […]

Как се пише: тъмносин, тъмно-син или тъмно син?

Правилно е да се пише слято – тъмносин, също и тъмносиня, тъмносиньо, тъмносини.   Един от най-известните тоалети на принцеса Даяна е тъмносинята кадифена рокля, която тя носи по време на официална вечеря в Белия дом през 1985 г. Комбинацията от тъмносиньо и златисто е класическа и с нея ще придадете блясък и изисканост на […]

Как се пише: средноаритметичен, средно-аритметичен или средно аритметичен?

Правилно е да се пише слято – средноаритметичен, също и средноаритметична, средноаритметично, средноаритметични.   БНБ изчислява средния размер на таксите като средноаритметична стойност на размера на таксите, подадени от банките, за всяка от услугите по приложение № 1. Задължително за малките предприятия, кандидатстващи по процедурата, е да имат средноаритметичен спад в оборота поне 20% за […]

Как се пише: съзаконодател или съ-законодател?

Правилно е да се пише слято – съзаконодател, мн.ч. съзаконодатели, тъй като съ- е представка в думата. Европейският парламент е съзаконодателят, който пряко може да изрази интересите на гражданите. Повечето закони на Европейския съюз се приемат чрез обикновена законодателна процедура, в която Европейският парламент и Съветът участват като съзаконодатели. Забележка: В източника липсва конкретното съществително […]

Как се пише: летец изпитател или летец-изпитател?

Това съчетание от две съществителни имена се пише разделно – летец изпитател, мн.ч. летци изпитатели, защото първото може да се членува: летецът изпитател. Като летец изпитател Петко Попганчев дава лоша оценка на първия български многомоторен самолет ДАР-4, поради което работата по този проект е прекратена. Джон Глен участва в Корейската война, а след това постъпва […]

Как се пише: имамбаялдъ, имам-баялдъ или имам баялдъ?

Правилно е да се пише слято – имамбаялдъ, защото това е сложно съществително име, чиито съставни части са от чужд произход и втората от тях не се употребява като самостоятелна дума в българския език. Думата е заета от турски – imambayıldı. Имамбаялдъ е постно ястие, което е типично за турската кухня; пече се на фурна […]

Как се пише: пинкод, пин-код, пин код, ПИН-код или ПИН код?

Правилно е да се пише пинкод, мн.ч. пинкодове. Често пинкодът е комбинация от числа, които лесно се помнят и са свързани с важни лични събития. При претърсването на заложните къщи са открити 335 дебитни банкови карти и техните пинкодове.

Как се пише: завеждащ лаборатория или завеждащ-лаборатория?

Правилно е да се пише разделно – завеждащ лаборатория. Завеждащ лабораторията е д-р Галина Цонева, специалистка с дългогодишна практика в Германия. Първоначално д-р Евтимова работи като лекар, а по-късно става завеждащ лаборатория по ентеровирусни инфекции в РИОКОЗ – Варна.

Как се пише: психоклимат, психо-климат или психо климат?

Това сложно съществително име се пише слято – психоклимат, защото е образувано от съкратено прилагателно име (психо < психически) и съществително име (климат). След конфликта между колегите полагаме всички усилия за подобряване на психоклимата във фирмата. Промени се и психоклиматът в класа – учениците започнаха да се изслушват и да си помагат. Забележка: В източника […]

Как се пише: гореуказан, горе-указан или горе указан?

Правилно е да се пише слято – гореуказан, също и гореуказана, гореуказано, гореуказани.   Въведено е ограничение за спиране и паркиране на гореуказаното място в периода от 12:00 до 17:00 ч. на 08.05.2019 г. Всички гореуказани видове радиатори се отнасят към секционния тип (сглобяват се от детайли).э Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които […]