Как се пише: административно-битов или административнобитов?

Правилно е да се пише полуслято – административно-битов, също и административно-битова, административно-битово, административно-битови. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито…

Как се пише: съдебнопсихиатричен, съдебно-психиатричен или съдебно психиатричен?

Това прилагателно име се пише слято – съдебнопсихиатричен, също и съдебнопсихиатрична, съдебнопсихиатрично, съдебнопсихиатрични, тъй като е образувано от съчетание на…