Как се пише: книжовноезиков или книжовно-езиков?

Това прилагателно име се пише слято – книжовноезиков, също и книжовноезикова, книжовноезиково, книжовноезикови, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – книжовен език. В речта на българските политици има агресия и отклонения от книжовноезиковите норми, обясниха езиковеди. Петко Р. Славейков активно участва в книжовноезиковото строителство и утвърждава пробиващите си път нови […]

Как се пише: екохимикалка или еко химикалка?

Това сложно съществително име се пише слято – екохимикалка, мн.ч. екохимикалки, защото е образувано от съкратено прилагателно име (еко < екологичен) и съществително име (химикалка). Един от продуктите, които 10-годишният Давид изработва сам, е екохимикалка – от клонче на храста шиблика. Предлагаме разнообразни модели екохимикалки с тяло от картон, бамбук или рециклирана пластмаса. Забележка: В […]

Как се пише: офис мениджър, офис-мениджър или офисмениджър ?

Правилно е да се пише разделно – офис мениджър, мн.ч. офис мениджъри, или слято – офисмениджър, мн.ч. офисмениджъри. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято. Много често първото впечатление на клиентите ни се […]

Как се пише: гей парад, гейпарад или гей-парад?

Правилно е да се пише разделно – гей парад, или слято – гейпарад. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято. Гей парадът/Гейпарадът в София събра хиляди привърженици на ЛГБТИ общността. В три различни […]

Как се пише: природногеографски, природно-географски или природно географски?

Това прилагателно име се пише слято – природногеографски, също и природногеографска, природногеографско, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – природна география. Рило-Родопската област е една от природногеографските области в България. Проф. Иширков прави природногеографско описание в публикацията си „Физическа география на Добруджа“, поместена в сборника „Добруджа“.

Как се пише: най-накрая, най накрая или най на края?

Правилно е да се пише най-накрая, тъй като това е превъзходна степен на наречието накрая. Между частицата най и наречието се пише малко тире. Около 10 минути карах по завоите след тира и най-накрая успях да го изпреваря. Ланс Хенриксен най-накрая намира начин да оползотвори таланта си на художник, работейки като дизайнер на сценични декори.

Как се пише: жизненонеобходим, жизнено-необходим или жизнено необходим?

Правилно е да се пише слято – жизненонеобходим, също и жизненонеобходима, жизненонеобходимо, жизненонеобходими.   Стратегическата авиация се оказва жизненонеобходима за СССР след Втората световна война. Мазнините далеч не са зло за организма, а напротив – те са жизненонеобходими за добре функциониращото тяло. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и […]

Как се пише: година-две; година, две или година две?

Когато означава приблизителен период от време, се пише полуслято – година-две.   Надявам се за година-две да стабилизирам доходите си и да тегля кредит за жилище. След година-две тук всичко ще се промени. Когато има изброяване, се пише със запетая.   Откога го познаваш – година, две, три?

Как се пише: минибус, мини-бус или мини бус?

Правилно е да се пише слято – минибус, мн.ч. минибусове. Сложните думи с първа съставка мини се пишат слято. Гостите ползват безплатен трансфер до пристанището с минибуса на хотела. Изпитанията на автономните минибусове започнаха на специален полигон още през декември 2015 г. 

Как се пише: държава членка или държава-членка?

Това съчетание от две съществителни имена се пише разделно – държава членка, мн.ч. държави членки, защото първото може да се членува: държавата членка.   Юнкер коментира, че Европейският съюз никога няма да изгони държава членка. Това е сигнал за всички държави членки, че НАТО държи на чл. 5, който съдържа клауза за взаимна защита. Ако […]