Как се пише: трудноразбираем, трудно-разбираем или трудно разбираем?

Правилно е да се пише слято – трудноразбираем, също и трудноразбираема, трудноразбираемо, трудноразбираеми.   Беше човек на средна възраст, много…

Как се пише: заместник-секретар, заместниксекретар или заместник секретар?

Това сложно съществително име се пише полуслято – заместник-секретар, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото;…

Как се пише: социалнозначим, социално-значим или социално значим?

Правилно е да се пише слято – социалнозначим, също и социалнозначима, социалнозначимо, социалнозначими.   Захарният диабет е хронично социалнозначимо заболяване,…