Как се пише: такъм или тъкъм?

Правилно е да се пише такъм, мн.ч. такъми. Думата е заета от турски – takım.

Обикновено се казва, че риба се лови с такъм и с чалъм.
Спряхме до каруцата и аз започнах да приготвям такъмите на коня, за да го впрегна.