Как се пише: търколя (се) или търкуля (се)?

Правилно е да се пише търколя (се).

Нечия невидима ръка го отблъсна и го търколи на пясъка.
Нарът се търколи и падна, разпука се, пръснаха се зърната му, подът на двореца се покри с тях.

Правописът на думата не бива да се бърка с търкулвам (се), търкулна (се).