Как се пише: търпени или търпяни?

Правилно е да се пише търпени.

Тези вандалски актове биваха търпени от обществото в продължение на години.
Освен за търпените болки близките свидетелстваха за трудностите и неудобствата, които е имала ищцата през първия месец след изписването ѝ от болницата.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В търпени не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: търпян (но търпеният, търпения!), търпяна, търпяно.

Тази ситуация няма как да бъде търпяна, защото създава икономически проблеми.
През годините режимът на търпяното наказание на осъдения мъж е бил променян след оценка на риска, правена от специална комисия.