Кога се пише запетая пред вместо да?

Вместо да представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното.

 1. Основните случаи, в които се пише запетая при вместо да, са следните:
   
  1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с вместо да, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.
   
  А тя, вместо да ми благодари, се развика.
  Младите семейства все още предпочитат да купят, вместо да наемат жилище.
  Вместо да висиш пред компютъра, по-добре избърши праха по мебелите.

   
  1.2. Възможно е между вместо и да да има други думи. В такъв случай запетаята се поставя пред вместо – там, където е границата между простите изречения.
   
  Предпочитам сама да си избирам забавления, вместо някой да ми ги налага по телевизията например.
   
  1.3. Когато непосредствено пред вместо да има многосричен съюз, въвеждащ друго просто изречение, двата съюза се разделят със запетая.
   
  Сесията е започнала, когато, вместо да теглиш филми, започваш да теглиш учебници.
  Няма пари, защото, вместо да си вложат парите в Общинската банка, те ги вложиха в КТБ.

 2. Пред вместо да НЕ се пише запетая, когато непосредствено пред съюза има неударен едносричен съюз и двата въвеждат различни прости изречения.
   
  Утре имам важно съвещание, а вместо да спя, вися пред спешния кабинет.
  Да не стане така, че вместо да изпишем вежди, да извадим очи?