Как се пише: тази или тая?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на тази.

Тежки битки предстоят за „Левски“ и „Славия“ тази/тая вечер.
Ала в тази/тая минута вратата се отвори и вътре влезе готвачката.