Как се пише: тези или тия?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на тези.

Произходът на тези/тия италиански печива може да се проследи чак до XV век.
Попътувах тези/тия дни из държавата и щастлив човек не срещнах.