Как се пише: техен или тяхен?

Правилно е да се пише техен, също и техният, техния.

Двамата купиха старата къща и скоро тя стана техен дом.
В тази статия може да прочетеш повече за каракачаните и техния бит.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В техен, техният, техния не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: тяхна, тяхно.

Сумата на данъка за физическите лица ще се закръгля в тяхна полза.
Вече разговарях с наемателите и нямам думи за тяхното нахалство!