Как се пише: териториалноустройствен, териториално-устройствен или териториално устройствен?

Това прилагателно име се пише слято – териториалноустройствен, също и териториалноустройствена, териториалноустройствено, териториалноустройствени, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – териториално устройство.

Строежът е незаконен, когато се извършва в територии с особена териториалноустройствена защита.
Вторият раздел на курса е посветен на проблемите на териториалноустройственото планиране.

Забележка: В източниците е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното прилагателно име.