Как се пише: тесни или тясни?

Правилно е да се пише тесни, също и тесен.

В студено време не носете тесни дрехи и обувки, които пречат на кръвообращението.
Сватбеното тържество беше в тесен семеен кръг.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:
1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В тесни и тесен не е изпълнено второто условие, затова се пише е.

Във формите за ж.р. и ср.р. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: тясна, тясно.

Не е правилно широка гума да се слага на тясна джанта, както и тясна гума да се слага на широка джанта.
Как е възможно общината да разреши на това тясно място да се издигнат три високи сгради!